Laben


I laben har du muligheten til å kombinere alle de ulike markedsføringstiltakene fra Heliks. Det er her vi undersøker, kartlegger og fremstiller den aller beste løsningen for akkurat din merkevare - til en god pris.

HVA SKJER I LABEN?

Om du velger å benytte deg av laben, skaper vi sammen de beste forutsetningene for at din bedrift skal lykkes.

Først blir vi ordentlig godt kjent med merkevaren og de tjenestene eller produktene som tilbys. Deretter plukker vi ut og rangerer de tiltakene vi mener bør prioriteres, hvorpå du selv velger hva du ønsker å satse på. Vi legger så en grundig strategi som skal være førende for all videre aktivitet.

Samarbeidet vil karakteriseres av tett oppfølging, kvalitet i alle ledd og fokus på best mulig resultat. Disse resultatene skapes ikke over natten, og derfor er vi også opptatt av langvarige samarbeid.

Tjenestene vi tilbyr

er du Klar for å kaste lys over din unike identitet?