Strategi


Tjeneste

En vel definert strategi er essensielt for å sikre din merkevare utvikling og vekst. Med Heliks i ryggen vil du være så godt rustet som du kan bli på veien mot målet.

HVORFOR JOBBE STRATEGISK?

En strategi gir bedriften din mål, retning og mening. Rett og slett et rammeverk som gir et tydelig bilde på hvordan tid og ressurser skal benyttes både godt og effektivt. Det vil også gjøre at samtlige involverte jobber i bedre harmoni og motiveres av å bevege seg i samme retning. Din bedrift vil i tillegg alltid være et hestehode foran konkurrentene, siden dere får et bedre overblikk over markedet - endringer så vel som muligheter. Du vil med andre ord være vedre stilt til å gjøre deg bemerket.

slik hjelper vi deg

Hos oss vil du komme i kontakt med en digital markedsfører som først setter av tid til å bli godt kjent med både deg og din merkevare. Deretter knytter vi dette til vår kompetanse, og ferdigstiller et rammeverk av tiltak og aktiviteter skreddersydd for akkurat deg.

Vi kan bistå med følgende strategisk arbeid:

  • Markedsplan
  • Digital strategi 
  • Kampanjeplan 
Digital Strategi

Prosjekter

Kunde: Brannportal

Annonsering, Nettside, Strategi, Videoproduksjon

Kunde: Rindalshytter Eiendom

Annonsering, Foto, Strategi, Videoproduksjon

Kunde: Camp Bjøntegaard

Annonsering, Nettside, Strategi