Hva er en god CTR (klikkfrekvens) i Google Ads


Du er kanskje nysgjerrig på hvilke resultater du burde forvente om du setter opp annonser i Google, hvor høy (Click-Through Rate), eller klikkfrekvens på godt norsk, burde du ha?

Det finnes ulike annonseformer i Google Ads. Man kan kjøre videoannonsering på YouTube, display annonser med bilder, shopping annonser og mer. Her tar vi kun for oss søkemotorannonser. Søkemotorannonser er de som dukker opp øverst, og nederst i søkeresultatene.

hva er CTR (klikkfrekvens)?

CTR måles i prosent. Kort fortalt er det hvor mange prosent av de som har sett annonsen som har klikket på den. Dette er, bortsett fra konvertering, den mest brukte målingene for hvor god en annonse er.

Google Ads regner dette for deg men ønsker du å vite hvordan man regner dette ut så er det ganske enkelt.

Man tar antall klikk og deler dette på antall visninger og ganger med hundre og slik finner man ut CTR.

For eksempel: 35 : 456 x 100 = 7,67. Klikkfrekvensen her er 7,67%.

Hva er en god CTR i Google Ads for deg?

Hva er en god CTR i Google Ads for nettopp deg? Det kommer an på hvilken bransje du er i, type firma, dine mål og andre faktorer.  Under har vi samlet en liste over gjennomsnitt CTR i de forskjellige bransjene. Er dine annonser over eller under gjennomsnittet? 

  • B2B: 2,5%
  • E-commerce: 2,7%
  • Eiendom: 4,4%
  • Reise og overnatting: 2,2%
  • Helse: 1,7%
  • Forbruksvarer: 2,4%
  • Teknologi: 2,4%
  • Industri: 1,4%

Kilde - WordStream

Det du kan se over er at gjennomsnitt CTR over alle typer bransjer er forholdsvis lav. En god CTR er derfor alltid bedre enn gjennomsnittet.

Hvordan Heliks laget annonse som får 27% CTR for en kunde

Heliks satte opp søkemotorannonser i Google for en kunde i desember 2020, der vi også bygde opp hele nettsiden og landingssidene.

Kunden opererer innenfor reise og overnattingskategorien som har en gjennomsnitt CTR på 2,2%. Annonsen vi satt opp ligger nå på hele 27% CTR!

27% CTR i Google Ads

Hvordan fikk vi det til?

Vi fikk mulighet til å bygge opp siden fra scratch som gå oss spillerom til å lage gode landingssider med mye nyttig innhold - det er en viktig faktor. En god landingsside på et raskt nettsted er en viktig faktor i kvalitetsscoren som Google gir deg automatisk. 

Neste viktige punkt er teksten i annonsen og søkeordene som vi valgte ut. Søkeordene må være relevant til landingssiden og det samme må teksten i annonsen.

Med alle disse ingrediensene har man all forutsetning til å få et godt resultat.

Det er derfor viktig at nettsiden bygges opp på en god og solid måte når man først lager en nettside. Det blir dyrt om man bestemmer seg for å annonsere men merker at nettsiden ikke er god nok til å få til en god annonsekampanje.

Med en solid grunnmur i bunn og en strategisk god annonsekampanje får man en god CTR i Google Ads.

Flere innlegg


Send oss en melding!

Navn
E-post
Melding
0 of 800