Vi bytter navn fra Marketmap til Heliks


Eventyret for Marketmap startet for 3 år siden, og derfra har vi hatt en jevn og god vekst. Vi er nå flere ansatte, har to geografiske lokasjoner og opplever økende oppdragsmengde. I tillegg jobber vi kontinuerlig med videreutvikling av egen kompetanse, samt oppgradering av utstyr og verktøy. Ballen ruller fortsatt godt i Fjellregionen, og det har den virkelig også begynt å gjøre i Bergen. Med andre ord; eventyret er på ingen måte i ferd med å ende!

På veien har vi vurdert egen merkevare, og innså på et tidspunkt behovet for ny identitet. Derfor vil vi fra 1.juli 2022 hete Heliks i samtlige kanaler og sammenhenger. Fra vår side føles det helt enkelt veldig riktig og bra.

Derfor endrer vi navn 

Vi minner ofte kundene våre på viktigheten av å være autentisk og tro mot egen merkevare. Man bør ha en forståelse av egen identitet og i det hele tatt hvorfor bedriften eksisterer. Det du ikke forstår selv, vil heller ikke kundene forstå. Og det de ikke forstår, vil de ikke ønske å være en del av. Vår egen navneendring handler i stor grad om dette. 

Prosessen har vært lang. Vi har kartlagt, drodlet og staket ut, diskutert, planlagt og produsert. I dag lanserer vi endelig nyheten, og fra 1. juli 2022 vil vi altså hete Heliks i samtlige kanaler og sammenhenger. Navnet skal gjenspeile hvem vi er, hvordan vi ønsker å være og hva kundene kan forvente av et samarbeid med oss.

Heliks med fokus på din identitet

Hvem er Heliks?

Alle mennesker har sin unike identitet, hvor selve oppskriften ligger i et molekyl formet som en heliksspiral - et DNA. Se for deg at merkevarer er strukturert på samme måte. For også de har unike egenskaper, og det er dette som skiller dem fra andre. Vi mener at det å ha en forståelse av egen identitet og i det hele tatt hvorfor bedriften eksisterer er essensielt innen markedsføring. Det er der fundamentet for alt videre arbeid ligger. 

Så derfor er vi her. Med fokus på merkevarers unike identitet skal vi sørge for at kundene våre blir forstått og synlig for omverdenen. Allerede ved første møte vil vi sette oss inn i forståelsen av hvem kunden er og hvilke utfordringer de har. Deretter handler det om å skreddersy en løsning som imøtekommer bedriftens utfordringer, behov og ikke minst deres særegne personlighet. For vi er tross alt alle forskjellige, og en oppskrift for én trenger ikke nødvendigvis å passe en annen. Hos Heliks skal alle kunder - uansett størrelse og bakgrunn bli sett og hørt. For den de er, så fort de måtte trenge det og med alle tilgjengelige midler fra våre to avdelinger.


Følg oss på veien videre

Med Heliks skal vi nå gjøre vårt beste for å bli et attraktivt byrå blant de bedriftene som ønsker å jobbe i dybden og bredden samtidig. Per dags dato er vi 5 unike ansatte - alle med sine kvaliteter og Vi har rukket å opparbeide oss et fruktbart nettverk i Bergen. Ballen fortsetter også å rulle i Fjellregionen. Samtidig vil vi selvfølgelig fortsette å jobbe for at Heliks skal få en best mulig synlighet ved begge lokasjonene.

Psst! Ikke glem å følge oss i sosiale medier: 

Flere innlegg