Hva er et godt logodesign?


Mange tror at den visuelle identiteten for en merkevare kun handler om selve logoen. I realiteten er det mer omfattende enn som så, men et godt logodesign er uansett høyst nødvendig og en svært viktig brikke i det store puslespillet. Men hvordan går man frem for å skape et logodesign man kan være stolte av?

En logo bør for det første være tydelig og skalerbar, som vil si at den kan vises like godt på de små flatene som de store. Da er det lurt å begrense mengden detaljer, og sørge for å ha nok luft mellom elementene i logoen. I tillegg er det lurt å kunne operere med flere versjoner; en hovedlogo, en sekundærlogo, en versjon med kun ikon og en versjon med såkalt tagline. At den kan brukes like godt i svart/hvitt som farger er også viktig å huske på. Man ønsker jo å kunne benytte logoen i flere ulike kanaler og sammenhenger. 

Hva slags type logo man har forteller mye om merkevaren din - hvilket jo er litt av poenget også. Og jo bedre denne sammenhengen er, desto lettere er det for folk å gjenkjenne deg. Likevel er det ikke alltid så enkelt å velge hva man bør gå for. La oss gi deg en pekepinn nedenfor.

Wordmarks/Ordmerke 

Denne logotypen kjennetegnes ved at logoen består hovedsakelig av navnet til bedriften skrevet. Eksempler på dette er Coca-cola, Calvin Klein og L'Oréal. Man kan velge å krydre navnet med en spesiell font-type som Coca-cola, eller gå for et rent og profesjonelt utseende som Calvin Klein. Vi ville uansett anbefalt å gå for en slik type logo dersom din merkevare ønsker å virke litt ekstra seriøs og ujålete - for eksempel om du jobber innenfor finans. Denne logotypen er også et godt alternativ om du ikke har masse ressurser til rådighet for å markedsføre konseptet og tanken bak, og vil ha navnet lett tilgjengelig ved første øyekast.

Lettermark/Bokstavmerke

En logo av typen "bokstavmerke" bruker typisk én bokstav som merkevaren har i navnet, eller initialer i logoen. Eksempler på dette er H&M, McDonalds og Nespresso. Bokstavmerke bør isåfall være leselig nok til at man kan se hvilke(n) bokstaver det er snakk om, men man kan selvsagt også leke seg med formene. Denne logotypen er en enkel måte å lage en logo på, uten å bruke hele navnet til bedriften i logoen. Den er også enkel å tydeliggjøre på både små og store flater.

Monogram

Et monogram er ganske likt et bokstavmerke, minus krav til lesbarhet. Her står man friere til å bruke bokstaver til å dekorere og lage et eget symbol til din merkevare. Eksempel på dette er Chanel, Yves Saint Laurent og Volkswagen. Her er deres initialer brukt i monogrammet, men formene kan være smeltet sammen, eller endret kraftig på for å hinte til bokstaver. De dekorative egenskapene er helt klart det viktigste, og deretter kommer lesbarheten til bokstavene i andre rekke. Flere luksusmerker velger å benytte seg av monogram på alt fra logo, mønster og dekor.

Beskrivende symbol

En beskrivende logo er et ikon som beskriver tydelig hva bedriten heter eller står for. Eksempler på dette er Apple, Shell og Jaguar. Dette er en lett måte å få frem navnet til din merkevare eller hva du står for, uten å bruke ord. Dette passer til de fleste bedrifter som har et navn som refererer til et objekt, handling eller sted.

Abstrakt symbol

Hvis man ønsker en enkel logo, men det er vanskelig å lage et konkret ikon, kan man benytte seg av en mer abstrakt logo. Eksempler på dette er Nike, Pepsi og Spotify. Flere store bedrifter velger å benytte seg av dette, da man kan lage et unikt ikon som kan være enkel og gjenkjennbar. Det eneste er at man bør ha en del penger for å skape kjennskap og merkevarebevissthet slik at kunder faktisk vil forbinde logoen til merkevaren. Derfor anbefaler vi kun store bedrifter å gå i denne retningen. Nike brukte mange år med både ikon og navnet i logoen til de hadde nådd ut til nok folk over lang tid, og de ikke lenger trengte å bruke navnet sitt i logoen for å bli gjenkjent.

Maskot

Maskot er en bra logotype å bruke hvis du vil gi en følelse av personlighet i din logo. En maskot kan være et «ideal» - en slags arketype, mentor eller venn i din logo. Eksempler på dette er KFC, Duolingo og Pringles. Dette fungerer godt der man vil trekke frem en person eller figur - for eksempel en person som opprettet din bedrift, en maskot kundene kan møte eller rett og slett en personifisering av hvem bedriften vil treffe/være.

Emblem

Emblem er en logotype som kan bestå av både bokstaver og ikon/illustrasjon. Eksempler på bedrifter som benytter dette er Warner Brothers, NFL og Harley-Davidson. Et emblem er ofte i en skjold-form og stammer fra da slekts-hus hadde beskrivende skilt for hver sin slekt. Skjoldformen kan variere i stor grad, men passer særlig godt dersom man vil gi en voksen tone eller representerer en merkevare som omfavner mange mennesker - som for eksempel en forening eller en skole.

Kombinasjon

Kombinasjon er kanskje den vanligste logotypen, og det vi anbefaler oftest. Det vil da si at man velger én av logotypene over, i kombinasjon med navnet til bedriften skriftlig. Dette trenger ikke være primærlogoen til din bedrift, men det er alltid kjekt å ha en versjon der både ikon og navnet vises sammen. I startfasen i markedsføringen av en nyetablert merkevare kan denne versjonen brukes først, hvorpå man etter hvert heller bruker logo-ikonet for seg selv.

Flere innlegg


Send oss en melding!

Navn
E-post
Melding
0 of 800