Kunde: Brannportal

Brannportal – fra idé til vekstrakett! Slik gjorde vi det.


Brannportal er spesialist på skreddersydd digital brannvernopplæring for institusjoner, hoteller og bedrifter. Heliks er her en totalleverandør av markedsføring, med samtlige av våre tjenester involvert.

Først; en liten disclaimer! Brannportal AS er faktisk en forretningsidé av oss selv i Heliks, som i 2022 ble utskilt som sitt eget, selvstendige AS med eksterne investorer og et styre uavhengig av Heliks AS. Da synes vi selvfølgelig at det er ekstra gledelig å se hvor godt Brannportal nå gjør det i egen bransje.

et solid strategisk rammeverk


Heliks AS har i tett samarbeid med daglig leder i Brannportal og selskapets styre, vært med på å utarbeide en strategi for å sette standarden på et skikkelig vekstselskap med svært høye ambisjoner. Vi er per dags dato også ansvarlige for all innholdsproduksjon, webutvikling og betalt annonsering. Dette gir oss et bredt og spennende ansvarsområde, hvilket står i stil med hvordan vi best liker å samarbeide med kunder.

Det strategiske arbeidet kan grovt sett deles inn i følgende to deler:

Bevisstgjøring

De utfordringene som Brannportal løser er stort sett kjent blant målgruppene allerede, men en stor andel er ikke klar over at det finnes en løsning av akkurat denne typen. Dermed gjelder de samme spillereglene som for tilsvarende merkevarer ingen vet at finnes enda. Vi må skape tilstrekkelig bevissthet og kjennskap. Spørsmål som "Hva gjør Brannportal unik?", "Hvordan kan tjenesten bli en bransjeleder?"og "Hvorfor er Brannportal det beste valget?" er spørsmål vi forsøkte å svare på gjennom hele prosessen. Interesserte leads falt i fanget ganske fort, hvilket jo bekrefter at vi så langt har klart å skape god driv i riktig retning for denne merkevaren.

overbevisning

Brannportal har for alle praktiske formål ikke noen reelle konkurrenter i dag, da merkevaren som sagt tilbyr en helt unik løsning på utfordringer veldig mange institusjoner og bedrifter sliter med. Det betyr at vi føler oss litt ekstra trygge i prosessen med å overbevise og skape salg. I vårt hode er det så enkelt som dette; få målgruppen til å forstå hvor sterkt og nyttig dette konseptet er, og salget vil nærmest komme av seg selv.

Webutvikling


Nettsiden til Brannportal er den desiderte største og viktigste salgskanalen utover ansatte i selskapet - slik det gjerne alltid er for de fleste merkevarer. Det ble tidlig avklart at det å ha en god nettside var viktig ettersom en svært stor andel av våre kunder søker etter løsninger på Google, og at det var kritisk å være på topp på en mengde søkeord og fraser. Nettsiden skal i tillegg til å score godt i søkemotorer (SEO), gi en ryddig og profesjonell fremstilling av selskapets bransjeledende tjenester. Videre skal selvsagt nettsiden levere nettopp mange av disse tjenestene til kunde; e-læring innenfor brannvern. 

Webutvikling Brannportal

SEO

I samarbeid med Brannportal har vi identifisert og arbeidet strukturert med totalt 72 ord og fraser som vi mener våre potensielle kunder vil bruke når de søker både informasjon rundt faget "brannvern", samt leter etter leverandører til tjenester av denne typen.

E-læringsportalen

Brannportals forretningsmodell bygger på skreddersydd e-læring. For å kunne gjøre dette, kreves det en rask, brukervennlig og stabil webløsning. Løsningen Heliks har bygget for Brannportal har et svært stort fokus på brukervennlighet, ettersom den skal håndtere svært mange brukere med et vidt spekter av erfaring på nett. I tillegg til brukervennlighet må kapasiteten være skalerbar i tråd med Brannportals vekstambisjoner. Skalerbarheten må være både god innenfor kapasitet på server, men også graden av vedlikehold/administrasjon for Brannportal AS.

Innholdsproduksjon


Ettersom forretningsmodellen til Brannportal baseres på skreddersøm for hver kunde, så medfører det en god del innholdsproduksjon for hver eneste leveranse. I tillegg til dette produseres også innhold til både organisk og betalt synlighet i de valgte digitale kanalene.

E-læringskursene baserer seg på videoer innenfor brann, sikkerhet og ledelse. Her er pedagogisk tilnærming, presis og tydelig kommunikasjon det viktigste. Innholdet som leveres er en blanding av film og animasjon. I tillegg til skreddersømmen som leveres til nye kunder, bistår Heliks med utvikling av innhold både på eksisterende og nye kursmoduler. 

Godt markedsføringsinnhold er nøkkelen for å lykkes med de strategiske målene til Brannportal. Kravene til innhold i markedsføring blir generelt bare større og større, og betalte kampanjer med godt innhold lykkes alltid bedre enn kampanjer med dårlig innhold. Dette innholdet består av både foto, animasjon, video og tekst, samt kombinasjoner av alt dette.

sosiale medier

Den organiske tilstedeværelsen i sosiale medier er en viktig brikke i arbeidet med å skape god synlighet for Brannportal, og ikke minst for å vekke nysgjerrighet, sikre engasjement og lojalitet. Kanalene vi har valgt å prioritere for en merkevare som denne, er Facebook, Instagram og LinkedIn. Fokuset er primært å fortelle og løfte frem alle de unike aspektene ved tjenesten, dele erfaringer og resultater fra tidligere prosjekter, videreføre kunnskap og holde en dialog med publikum.

Innholdsproduksjon

Kampanjearbeid


Vi i Heliks benytter også flere kanaler for å nå ut til Brannportals publikum med betalt annonsering.

Google
Google har som sagt vist seg å være svært viktig og en sentral kanal for å skaffe høyt kvalifiserte leads. I tillegg til det organiske arbeidet her, er det benyttet betalte søkemotorannonser med god effekt.

Bing
Mange kan glemme, eller ignorere Bing som en plattform for annonsering, men i enkelte tilfeller er det en god kilde til trafikk. Det har vi tydelig fått påvist i arbeidet med Brannportal!

Facebook
Facebook spiller en annen viktig rolle, særlig når det gjelder å skape bevissthet og kjennskap til merkevaren på en mer visuell måte. Her har vi både fokusert på å inspirere og informere så godt som mulig. På den måten huker vi tak i de som ikke enda er klar over at de har behov for denne løsningen, i motsetning til Google hvor folk flest allerede vet hva de vil ha. 

Heliks leverer tjenester av god kvalitet innenfor et relativt bredt spekter.
I Brannportal AS har vi gått for en komplett løsning innen markedsføring, grafisk design, webdesign, SEO, innholdsproduksjon og kursplattform.


Heliks består av en løsningsorientert gjeng som leverer presise tjenester av høy kvalitet i et overraskende tempo.


Det som imponerer meg mest er bedriftens iver etter å samarbeide for å finne de beste løsningene, og de gir seg ikke før de selv er fornøyd!

Daglig leder Brannportal AS

René F. Lisund