Kunde: Rørosmuseet

Dokumentarisk video for kinolerretet


Nørdalen Natur- og Kultursti i samarbeid med Rørosmuseet kontaktet oss i 2020 med et ønske om å dokumentere den historiske tradisjonen for kølmilebrenning i Nord-Østerdalen og Rørosregionen. Tradisjonelt sett er dette en årlig begivenhet hvor det bygges en kølmile på gamlemåten, som så brennes. I tillegg omkranses begivenheten med foredrag, taler og musikk for de gjestene som ønsker å ta turen. Sluttproduktet skulle bestå av en kort og en lengre dokumentarfilm om kølbrenning i regionen.

Med en imponerende kompetanse innen video og en «can-do attitude» leverer Heliks AS hver gang. De har evnen til å forstå behov, samtidig som de stiller de riktige spørsmålene og dermed sørger for et godt sluttprodukt. Anbefales!»

Markedsrådgiver Rørosmuseet

Eirik Høsøien

hvem er Rørosmuseet?


Rørosmuseet ble etablert i 1930 under navnet Røros Museumsforening. I 1979 ble Olavsgruva åpnet som museumsgruve. De to museumsenhetene ble slått sammen i 1990 og omdannet til en stiftelse. I 2014 ble Rørosmuseet en del av Museene i Sør-Trøndelag AS, MiST. Eiendommer og samlinger eies av stiftelsen Rørosmuseet. 

Rørosmuseets faglige ansvarsområder er bergverkshistorie, bygningsvern, sørsamisk kulturhistorie, naturhistorie og Verdensarven Røros bergstad og Circumferensen.