Prosjekt

Formidling av gamle håndverkstradisjoner

Røros Byantikvar

Oppdrag

For å bevare Røros som verdensarvsted er håndverk, spesielt tilknyttet circumferensen, viktig. Røros sentrum består som kjent av en eldre trehusbebyggelse som først ble bygget når kobbergruvene begynte å dukke opp rundt Røros og senere gjenoppbygget etter at svenske tropper ødela den i 1679.

Gjennom uthusprosjektet har det vært gjort flere restaurasjoner av uthus, småbygg og andre mindre oppussinger og samtidig opplæring i håndverk gjort på den gamle måten. En løsning for videreformidling av slikt håndverk til både profesjonelle og hobbyhåndverkere ble til slutt en Idé om en nettportal.

Heliks AS har utført oppdragene på en god og effektiv måte. De har vist stor evne til å formidle budskap og innhold i prosjektene vi har samarbeidet om. Er særlig imponert over kvaliteten på videoproduksjonen med filming av landskap.

Røros Byantikvar

Magnus Borgos

Løsning og ferdig resultat

Gjennom et godt samarbeid med Byantikvaren på Røros ble det planlagt videoer med informativt innhold som gir tips og råd om vedlikehold av eldre bygninger. Det ble også laget en nettside der videoene er tilgjengelig for alle.

Formidling av kunnskap gjennom video

Den beste måten å underholdene og samtidig effektivt formidle informasjon på er med bruk av video. Derfor ble det bestemt at nettportalen skulle inneholde mest mulig video om de forskjellige temaene innenfor håndverkstradisjoner. 

Temaet som ble dekket først er skifertak. Her fortelles det om fremgangsmåter, verktøy og tips om hvordan du kutter skiferstein, legger skifertak og mer. Alt filmet på lokasjon og presentert av person med dyp forståelse  for evnet.

Team nummer to omhandlet maling og ble formidlet av daglig leder for Røros Malerservice samt Jon Brænne som er malerikonservator. Her formidles det malertekniker og typiske malingsskader.

Oppbygging av nettportal

Et sted må jo disse videoene være tilgjengelig for de som er interessert. Denne portalen med kunnskapsvideoer ble til byantikvar.no.  Disse videoene kan sees direkte på nettsiden der det er inndelt i kategorier som skifertak, maling og mer som kommer etter hvert. 

Nettsiden er en informasjonsportal laget med sterkt fokus på universell utforming.

Denne portalen for videreformidling av tradisjonshåndverk er fortsatt under oppbygning og flere temaer vil bli laget og nettsiden oppdatert underveis.

Om Røros Byantikvar

Byantikvaren fungerer som kommunens rådgiver innenfor kulturminnefaglige og antikvariske spørsmål. De viktigste arbeidsområdene er Røros sentrum og Småsetran.

Vi har tidligere laget en video for byantikvaren på Røros som omhandlet det vernet området kalt Småsetran.
Filmen om Småsetran kan du se her.