Kunde: Røros Byantikvar

Nettportal og opplæringsvideoer


Gjennom uthusprosjektet har det vært gjort flere restaurasjoner av uthus, småbygg og andre mindre oppussinger og samtidig opplæring i håndverk gjort på den gamle måten. En løsning for videreformidling av slikt håndverk til både profesjonelle og hobbyhåndverkere ble til slutt en Idé om en nettportal med undervisningsvideoer.

Formidling av kunnskap gjennom video

Den beste metoden for effektiv og underholdende formidling, er bruk av video. Derfor ble det bestemt at nettportalen skulle inneholde mest mulig video om de forskjellige temaene innenfor håndverkstradisjoner. 

Temaet som ble dekket først er skifertak. Her fortelles det om fremgangsmåter, verktøy og tips om hvordan du kutter skiferstein, legger skifertak og mer. Alt filmet på lokasjon og presentert av person med dyp forståelse  for emnet.

Tema nummer to omhandlet maling og ble formidlet av daglig leder for Røros Malerservice samt Jon Brænne som er malerikonservator. Her formidles det malertekniker og typiske malingsskader.

formidling av handverktradisjon byantikvar

Oppbygging av nettportal

Et sted må jo disse videoene være tilgjengelig for de som er interessert. Denne portalen med kunnskapsvideoer ble til byantikvar.no.  Disse videoene kan sees direkte på nettsiden der de er inndelt i kategorier som skifertak, maling og mer som kommer etter hvert. 

Nettsiden er en informasjonsportal laget med sterkt fokus på universell utforming.

Denne portalen for videreformidling av tradisjonshåndverk er fortsatt under oppbygning og flere temaer vil bli laget og nettsiden oppdatert underveis.

Heliks AS har utført oppdragene på en god og effektiv måte. De har vist stor evne til å formidle budskap og innhold i prosjektene vi har samarbeidet om. Er særlig imponert over kvaliteten på videoproduksjonen med filming av landskap.

Røros Byantikvar

Magnus Borgos

hvem er Røros Byantikvar?


Byantikvaren fungerer som kommunens rådgiver innenfor kulturminnefaglige og antikvariske spørsmål. De viktigste arbeidsområdene er Røros sentrum og Småsetran.

Vi har tidligere laget en video for byantikvaren på Røros som omhandlet det vernet området kalt Småsetran.
Filmen om Småsetran kan du se her.