Kunde: Nasjonalparkstyret

Foto for en av Norges vakreste nasjonalparker


Sommeren 2020 kontaktet Nasjonalparkstyret oss og lurte på om vi ville fotografere Forollhogna Nasjonalpark med fokus på retning Budal. Denne nasjonalparken er enorm, med mange unike og ukjente perler. Oppdraget tok vi gledelig fatt på, og storkoste oss da vi fikk fange evigvarende øyeblikk fra både innfallsporter, kulturlandskap, opplevelser, plante- og dyreliv samt menneskelig kontakt.

hvem er Forollhogna nasjonalpark?


Forollhogna er Norges 19.nasjonalpark, og er et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme omkranset av frodige seterdaler med aktivt seterliv. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2 og landskapsvernområdene 452 km2.