Kunde: OS ID

OS ID fant riktig person med rekrutteringsvideo


OS ID kontaktet oss med et behov for å utlyse stillingen "Sjef for produksjonsutvikling og vedlikehold". På grunn av at denne typen kompetanse er svært unik, antok de at rett vedkommende neppe fantes i regionen. Dermed ble løsningen å nå ut med videoinnhold som kunne vekke nok oppmerksomhet og interesse.

Internt er vi veldig fornøyd med rekrutteringsvideoen fra Heliks, og har ikke hørt annet enn positiv respons utenfra heller. Vi synes vi fikk OK med lenkeklikk på filmen, og nå er stillinga besatt av en person vi har stor tro på, så da kan vi vel ikke annet enn å si oss fornøyd. Svært godt fornøyde med hvordan dere klarte å «fange opp» et produksjonsmiljø uten å ha lov til å filme selve produksjonen!

Nordisk sjef for kommunikasjon og markedsføring i OS ID

Marie Bakås

hvem er OS ID?


OS ID er en ledene produsent av øremerker for husdyr både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig tilbyr de også aktivitetsmåling som gir bønder over hele verden bedre innsikt i dyrene sine. Fabrikken ligger i Os og har en lang historie på over 80 år.