Kunde: Norshield

Klarhet gjennom animasjoner: Utforsking av komplekse konsepter


Hvordan kan man forklare komplekse konsepter? Med animasjoner selvfølgelig. Her er fire animasjoner som får frem essensen i en interessant bedrift som gjør noe ikke mange andre gjør i Norge.

Bakgrunn for prosjektet

Norshield er en bedrift som jobber med sikring av digitale komponenter mot elektrisk støy, men mye av spesifikk informasjon om hvordan de jobber kan ikke deles på grunn av sikkerhet. Hvordan beskriver man deres tjenester enkelt til et bredt publikum på digitale flater? Målet vårt var derfor å beskrive enkelt om deres felt og hva de kan gjøre. 

Resultatet

Det ble laget fire korte videoer med hvert sitt tema som forklares. Disse er korte og passer perfekt til innhold i sosiale medier. De fire korte ble satt sammen til en lengre video med sømløs overgang mellom klippene.


Slik gjorde vi det

For å oppnå en enkel måte å beskrive Norshields arbeidsområde og tjenester bestemte vi oss for å lage animasjoner. Ut ifra dette startet vi med Research, planlegging, testing og utføring av prosjektet. Dette var måten vi gjorde det på: 

STeg 1 - planlegging

Planlegge hva animasjonene skal handle om. Kartlegge ønsker, bestemme hvilke tema som skal animeres. Sette mål for animasjonene, de skal nå ut til ungt publikum.

Planlegging av animasjonsvideo

Steg 2 - inspirasjon

Samlet inspirasjon til passende animasjonsstil.


Ut ifra mål og ønsker og research havnet jeg på en minimalistisk stil som kan beskrive kompliserte temaer enkelt. Vil fremstå som moderne, proff og vennlig. 

Steg 3- stil

Her ble en detaljert scene illustrert i stilen som er landet på.  Fargebruk, font og karakterdesign lages. Detaljert storyboard på en animasjon og tidsbruk per scene lages. 

Designoppskrift til animasjonsvideo

Steg 4 - Storyboard

Designstil, plan for animasjonsutrykk, storyboard og plan presenteres og godkjennes av Norshield. Endringer gjøres etter feedback, og raske storyboard for resten av animasjonene lages.

Storyboard

Steg 5 - ANIMASJONEN BLIR TIL

Første utkast animeres og presenteres. Endringer etter feedback, og resterende animasjoner animeres. Lyder og musikk samles, og legges på videoene

Skjermbilde after effects

Steg 7 - ferdigstillelse

Animasjoner ferdigstilles etter godkjenning. 1 lang sammensatt animasjon i rolig tempo, og 4 hurtige kortanimasjoner på ulike temaer leveres i ulike formater tilpasset kanalene de skal publiseres på.