Kunde: Landbrukskontorene

Kreativ bevisstgjøring for Landbrukskontorene


Fra seteridyll til gjerdeplikt: en omfattende kolleksjon av videoer som tar deg med gjennom landbrukets mange ansikter, inkludert grindutfordringer, utmarksbeitefordeler og viktigheten av båndtvang.

Vi møtte en kreativ og effektiv gjeng!
Dere klarte å fikse alle våre behov og ønsker!
Dere klarte å sette dere inn i vår situasjon og klarte å lage ulike tema; spennende, faglig samt ga filmene helt forskjellige og unike uttrykk!

Filmen gjerding rundt hytter bare må bli en slager!
Filmen lukk grinda – gjør at vi alle lykkes med å lukke grinda!
Filmen båndtvang er spennende og gjør at vi alle ønsker å holde hunden i bånd!

Evy-Ann Ulfsnes

Avdelingsleder landbruk, skog og miljø, Rennebu kommune

Bakgrunn for prosjektet

Landbrukskontorene for Os, Røros, Holtålen, Rennebu og Oppdal kontaktet Heliks i 2022 med et ønske om å produsere innhold som kunne spre kunnskap og bevissthet rundt landbruket. Med utgangspunkt i dette kom vi til løsningen om å produsere fem videoer, som skulle omhandle seterdrift på fjellet, grind, krav for oppsetting av gjerde, utmarksbeite, og viktigheten av båndtvang – alle viktige og varierte temaer under den samme store landbrukstematikken.

Resultater


Fra YouTube og Facebook.

Customers served!

1

Visninger

Customers served!

1 +

Delinger

Customers served!

1 +

Likerklikk

Prosessen

Vi hadde tett og god dialog med landbrukskontorene gjennom prosessen, og vi bestemte oss for å gå for veldig forskjellige uttrykk og stiler for hver video, for å skape engasjement, variasjon, og for å nå et bredere publikum. Dette resulterte blant annet i en komisk kort video i stil av en TV- reklame for videoen om grind, en lengre dokumentarisk og mer melankolsk vri i videoen om utmarksbeite, og en full musikkvideo med selveste Os Mannskor i videoen om regelverk for gjerde. I det store bildet var dette et utrolig spennende, motiverende og engasjerende prosjekt som vi elsket å jobbe med!