Kunde: Rindalshytter Eiendom

Markedsføring av hyttetomter i Hafjell


Via et tidligere samarbeid med Rindalshytter Eiendom, fikk vi lov til å gi Høghaugen Øvre en boost i synlighet. I bunn skulle det på plass en digital strategi, etterfulgt av profesjonell innholdsproduksjon, webutvikling, organisk aktivitet i sosiale medier og betalt annonsering

Heliks AS har utført oppdraget fra oss på en god måte. De har bygget opp en god hjemmeside for Høghaugen Øvre og vært treffsikre i måten prosjektet har blitt markedsført på i sosiale medier. Vi opplever Heliks AS som en aktør det er lett å samarbeide med og som utfører oppdrag med stor innlevelse og eierskap.

Prosjektleder Rindalshytter Eiendom

Per Jarle Eide

Digital strategi

Vi utformet først en digital strategi med et tidsperspektiv på 1 år for å sette tydelige rammer for Høghaugen Øvres digitale tilstedeværelse. Strategien ble laget på bakgrunn av grundige møter med Rindalshytter Eiendom, hvor vi sammen vurderte og ble enige om tiltak og prioriteringer. Denne ville være førende for alt videre arbeid tilknyttet markedsføring i de digitale kanalene, og styrker merkevaren i et lengre perspektiv.

RESULTATER

Perioden 24. mars - 17. mai 2021

Customers served! 0 Nettsidebesøk

9,7%
Konverteringsfrekvens

Customers served! 0 Videoavspillinger
Customers served! 0 Solgte tomer

Innholdsproduksjon

I tilknytning til den digitale strategien var det også hensiktsmessig å produsere innhold i form av foto og video. Poenget med dette innholdet var å trekke frem det beste ved hyttefeltet og området rundt. Opplevelsermenneskerprivatliv og natur var helt sentrale stikkord her. Produksjonen av innhold medfører også at Høghaugen Øvre selv får tilgang til en helt egen innholdsbank som er enkel å benytte til fremtidig markedsføring.

Webdesign

Med en digital strategi i bunn og massevis av innhold i banken kunne vi endelig starte arbeidet med å skape en digital hjemmebane for Høghaugen Øvre. Nettsiden skulle inneholde all nødvendig informasjon, samt være attraktiv og bidra til inspirasjon. Vi implementerte merkevarens identitet i alle kriker og kroker av nettsiden, og strebet etter å holde et rent og oversiktlig design som tydelig kommuniserer nærhet til naturen. Utover dette ble også nettsiden teknisk optimalisert for søkemotorer som Google for å sikre best mulig synlighet.

Leadsgenerering

Et annet viktig mål med nettsiden var at den skulle generere leads til salgsteamet som fulgte opp disse videre. Trafikken kom hovedsakelig fra annonsering og sosiale medier - som igjen ble til kvalifiserte leads. 

Gjennomsnittlig konverteringsfrekvens var 9,7% av alle besøkende.

betalt Annonsering

For å treffe målgruppen med størst mulig sikkerhet ble det satt opp annonser i Google, Facebook og Instagram. Med de første annonsene var målet å skape synlighet og bevissthet rundt merkevaren. Deretter rettet vi annonser mot allerede interesserte. Dette arbeidet - i kombinasjon med de andre tiltakene, resulterte i 5 solgte tomter på kort tid.

Sosiale medier

Vi opprettet også profiler i sosiale medier på vegne av Høghaugen Øvre, og i tillegg til annonseringen kontrollerte vi også all organisk aktivitet i Facebook og Instagram. Dette arbeidet pågår fortsatt jevnlig.

hvem er Høghaugen Øvre?


Høghaugen Øvre er et nytt og spennende hyttefelt i Norges snøsikre skieldorado - Hafjell, og styres av Rindalshytter Eiendom. Her selges hyttetomter i et rolig og skjermet område rett i nærheten av Hafjell Alpinsenter og andre kjente turistattraksjoner.