Kunde: Camp Bjøntegaard

Markedsføring for sommerleir med lang historie


Vi startet prosjektet med å utforme en markedsplan i tett dialog med Camp Bjøntegaard selv. Denne skulle sette retningslinjene for videre arbeid, og for Bjøntegaards egen markedsføring i tiden fremover. Deretter startet vi oppbyggingen av den nye nettsiden med fokus på bedre struktur, navigering, visuell tiltrekning og "call to action". Her har vi vært nøye med bildebruk og grafikk, samt forenkling av tekst og informasjon. Nettsiden er så koblet opp mot annonser i Google Ads og Facebook for å generere flere kunder herfra. I tillegg er nyhetsbrev også koblet opp mot nettsiden - som kundene enkelt kan benytte.

Resultater av annonsekampanjene

I perioden 1. januar - 30. juni 2021

Customers served! 0 Påmeldte
Customers served! 0 % ROAS
Customers served! 0 Klikk
Customers served! 0 % CTR i Google Ads

hvem er Camp Bjøntegaard?


Under mottoet "NATUR – LÆRING – VEKST", jobber Camp Bjøntegaard for å gi barn en annerledes opplevelse. Barna skal kunne komme til Bjøntegaard på sommerleir, og få et fullverdig ferietilbud. Eller de kommer på leirskole, og lærer nye ting i andre omgivelser enn et klasserom. Driften ble startet i 1946 og har siden den gang hatt flere hundre barn på besøk hvert år.