Tjeneste

Strategi

Har du behov for å vokse, men føler at du stagnerer eller ikke vet hvordan? Strategier er grunnmuren for all videre utvikling og vekst. Ikke bare sparer du tid og ressurser, men du gir også merkevaren rett fokus. Og følgene?
Jo - bedre resultater!

En markedsplan, digital strategi eller kampanjeplan er alle ment for å fastsette nødvendige tiltak innenfor en gitt tidsperiode for å styrke merkevaren. Markedsplanen omfavner typisk merkevaren som helhet og dens fremtid i et lengre og større perspektiv, mens en digital strategi legger føringer for tilstedeværelse i digitale kanaler. En kampanjeplan er en del av de overordnede strategiene, og utformes gjerne mer i detalj rundt enkeltbudskap fra dager til uker.

Dette inneholder en markedsplan:
 • Hvordan er situasjonen per nå?
 • Hvilke muligheter og utfordringer har vi - både internt og eksternt?
 • Hvordan ser kundereisen ut?
 • Hva er vårt mål og visjon?
 • Hvilke segmenter og målgrupper skal være vårt fokus?
 • Hva tilbyr vi, og hvordan skiller vi oss ut?
 • Hvordan skal vi kommunisere med publikum?
 • Hva er kostnadsbildet og tidsperspektivet?
Dette inneholder en digital strategi:
 • Hva er status i digitale kanaler akkurat nå?
 • Hva er målsetningene for tilstedeværelsen det neste året? 
 • Hvem er det vi ønsker å nå ut til?
 • Hvilke kanaler skal vi prioritere? 
 • Hva skal være vårt innhold og budskap?
 • Hvor hyppig skal aktiviteten være?
 • Hva er kostnadsbildet og tidsperspektivet?
Dette inneholder en kampanjeplan:
 • Hva er målet med kampanjen?
 • Hvilken målgruppe skal vi kommunisere til?
 • Hva skal budskapet være?
 • I hvilke kanaler skal kampanjen legges?
 • Hvilket innhold skal vi benytte?
 • Hva er kostnadsbildet og tidsperspektivet?

Prosjekter

Kunde: Rindalshytter Eiendom

Annonsering, Foto, Strategi, Videoproduksjon

Kunde: Camp Bjøntegaard

Annonsering, Nettside, Strategi